disclaimer

Algemeen. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte gevolgen die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

 

Copyright, inhoud en layout. Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend.

 

Teksten en tarieven op de site. De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door ons en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.

 

Herbalife Gewichtsbeheersing Programma Verklaring. "Alle verwijzingen naar gewichtscontrole hebben betrekking op het Herbalife Gewichtsbeheersing Programma dat onder andere een evenwichtig dieet, regelmatige lichaamsbeweging, voldoende water en rust omvat." De ervaringen van de diverse mensen op deze site zijn van toepassing op de desbetreffende personen, en bieden geen garantie dat u dezelfde resultaten zal behalen, noch dat zij typerend zijn voor een ieder die de producten gebruikt.

 

Herbalife Zakelijke Mogelijkheid (Identificatie) Verklaring. "Deze materialen worden voorbereid en verdeeld door Onafhankelijke Herbalife Members. De verkochte goederen zijn gewichtscontrole, voeding en persoonlijke verzorgingsproducten. Transacties worden uitgevoerd door deelnemers als hoofdpersonen."